Återskapat inlägg: Var det verkligen värre än vi trodde på Transportstyrelsen?

Var det verkligen värre än vi trodde på Transportstyrelsen ?

Artikel i SVD(betalvägg): https://www.svd.se/varre-an-vi-trodde-pa-transportstyrelsen

Missförhållandena i samhället och hos det allmänna leder förr eller senare till att medborgarna anser att förtroendet är förbrukat. Förhållandet mellan folket och den offentliga makten i ett fritt samhälle kan beskrivas som ett kontrakt – samhällskontraktet. Båda sidor har rättigheter och skyldigheter. När det allmänna inte längre uppfyller sina skyldigheter är kontraktets fortsatta existens i fara.

Frågor som rör demokratins regelverk och hur goda strukturer för det demokratiska styret ska uppnås är kärnfrågor för Medborgerlig Samling. Flera av Sveriges problem har förstärkts av bristerna inom det demokratiska systemet.

Medborgerlig Samling är det enda politiska partiet i Sverige som tar frågorna om hur makten ska utövas på allvar. Det handlar inte bara om reglerna för allmänna val och de demokratiska församlingarna, utan även om främjande av kompetens inom den offentliga förvaltningen, motverkande av korruption och bejakande av frihet och lokalt självbestämmande.

Medborgerlig Samling framhåller makthavarnas och ämbetsmännens kunnande, omdöme och kompetens som det väsentliga, inte mängder av styrdokument och ideologisk renlärighet. Av detta följer att Medborgerlig Samling anser att antalet myndigheter avsevärt skall minskas, med början bland rena ideologiproducerande myndigheter och bidragsfördelningsmyndigheter. Vidare skall myndigheternas PR-verksamhet och ideologiskt grundade aktivism omedelbart upphöra.

Vid tillsättning av tjänster ska enbart förtjänst och skicklighet styra. Det räcker inte att detta uttrycks i grundlagen om det inte omsätts i praktiken. Ett verkligt tjänstemannaansvar ska återinföras.

Gå in på Facebook och rösta och kommentera på Medborgerlig Samling – Stockholm Syd sida:(https://www.facebook.com/MED.StockholmSyd/)

Läs mer i Medborgerlig Samling Idéprogram som hittas här:

• https://www.medborgerligsamling.se/var-politik/

Och i Medborgerlig Samlings Demokratipolitiska program som hittas här :

• https://www.medborgerligsamling.se/var-politik/demokrati/

#SvPol #DemoPol #MEDval18 #TransportGate #SäkPol#tjänstemannaansvar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.