Återskapat inlägg: Public Service skall återgå till sina kränuppgifter

Public Service utför i teorin en mycket viktig samhällstjänst.
En tjänst som idag, tyvärr är synnerligen politiserad och de som verkar inom och påverkar informationsförmedlingen återspeglar inte landets politiska sammansättning som helhet. Något som i sin tur resulterar i att det folkliga förtroendet, genom den vinkling som förekommer i nyheter och debatter, sakta men säkert utarmas.

Medborgerlig Samling avser verka för att SVT och SR återtar en position som nyhetsförmedlare och granskare med största möjliga förtroende hos medborgarna. Framförallt SVT måste återgå till sina kärnuppgifter: nyheter, folkbildning och samhällsdebatt. Vidare är existensen av en fri och granskande press en förutsättning för en livskraftig demokrati. Dagens ordning där större delen av landets tidningar är beroende av presstöd från staten resulterar i att ett osunt beroendeförhållande skapas mellan den fria pressen och staten. Ett beroendeförhållande som blir än mer tillspetsat när presstödsutredningen förslår villkorande av stöd enligt värderingskriterier.

För att komma till rätta med problematiken föreslår Medborgerlig Samling att:

– Public Service uppdraget tydliggörs i sändningstillståndet, vidare att Granskningsnämnden för radio och tv organiseras om och att fällande beslut i nämnden förenas med kännbara sanktionsavgifter.
– Presstödet bör stegvis fasas ut och slutligen avskaffas då det sätter tidningarna i ett beroendeförhållande till staten.

Gå in på Facebook och rösta och kommentera på Medborgerlig Samling – Stockholm Syd sida:(https://www.facebook.com/MED.StockholmSyd/)
Läs mer om Medborgerlig Samlings idéprogram:
https://www.medborgerligsamling.se/var-politik/
Läs mer om Medborgerlig Samlings Demokratiprogram:
https://www.medborgerligsamling.se/var-politik/demokrati/

#SvPol #MEDval18 #PublicService #Demokrati #Pressfrihet #SR #UR#SVT #DN #SVD

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.