Återskapat inlägg: Krisberedskap i ett land värt att försvara.

Krisberedskap i ett land värt att försvara.


Rikets försvarsförmåga tillika beredskap, hör till statens centrala uppgifter. Som del i den beredskapen är självförsörjningsförmågan grundläggande. Speciellt i en kris- eller krigssituation är exempelvis livsmedel, en förutsättning, för både försvarets egen förmåga, liksom för medborgarnas överlevnad rent bokstavligt. Självförsörjningsförmågan är i det läget enormt viktig för att brist på livsmedel ger nya konflikter i samhället. Idag är Sveriges självförsörjningsförmåga kraftigt reducerad, hälften av dagsbehovet av livsmedel importeras för att landets invånare ska klara sig. Det innebär i sin tur att Sverige svälter redan efter en vecka, om importvägarna skärs av.

Det måste bli ett slut på utopiska politiska beslut och myndigheter, vars företrädare fattar teoretiska beslut utan att överhuvudtaget förstå de praktiska konsekvenserna för landet och dess befolkning. Inget av riksdagens partier tar idag samhällskontraktet på tillräckligt stort allvar. Detta understryks av att regeringar på bägge sidorna blockgränsen under de senare decennierna har underminerat förmågor som tar lång tid att bygga upp men går väldigt snabbt att rasera.

Drivmedels- och livsmedelslager måste återskapas för att samhällets grundläggande funktioner inte ska kollapsa inom några dagar utan påfyllning genom import. Sveriges självförsörjningsförmåga måste höjas. Jordbruket måste ges förutsättningar att bedriva livsmedelsproduktion självständigt i hela landet.

Det måste finnas en tydligare säkerhetsfunktion som förhindrar beslut som är direkt skadliga för landet varför Medborgerlig Samling föreslår att en författningsdomstol skall inrättas. Detta med syftet att ge grundlagarna och därmed det demokratiska systemet, fördelningen av befogenheter och medborgerliga rättigheter en starkare ställning. Till författningsdomstolen ska medborgare, organisationer, kommuner, myndigheter och domstolar kunna vända sig för att få prövat om lagar, förordningar, myndighetsföreskrifter och myndighetsbeslut är förenliga med grundlagen.

Ett beslut, likt Boverkets, är direkt skadligt för Sverige, och inverkar menligt på den enskilde medborgarens självförsörjningsförmåga.

Läs mer om Medborgerlig Samlings idéprogram: https://www.medborgerligsamling.se/var-politik/
Läs mer om Medborgerlig Samlings jordbrukspolitik: https://www.medborgerligsamling.se/var-politik/jordbruk/
Läs mer om Medborgerlig Samlings försvarspolitiska program: https://www.medborgerligsamling.se/v…/trygghet-och-sakerhet/

#SvPol #MEDval18 #Jordbrukspolitik #SäkPol #BoPol #Krisberedskap#Vedspisupproret #Vedspis #Boverket #PrepperSE

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.