Vem är Christopher

Namn:
Christopher Frantz
Född:
23 december 1980 (38 år)
Födelseort:
Gryt / Norrköping
Alma mater:
Linnéuniversitetet
Yrke:
Sjökapten

Kandidat till:
– Riksdagen
– Landstingsfullmäktige
Stockholms Län
– Kommunfullmäktige
  Huddinge Kommun

Mail: christopher.frantz@medborgerligsamling.se

Jag heter Christopher Frantz och är sjökapten till yrket och bor tillsammans med min sambo på Ågesta strax söder om Farsta. Engagemanget i Medborgerlig Samling har växt fram och sedan sommaren 2017 är jag aktivt engagerad i infrastrukturfrågan samt i lokalpolitiken genom det lokala Nätverket Stockholm Syd.

I allt för många år har svensk politik kännetecknats av ett lappande och lagande utan den helhetssyn som är nödvändig för att säkerställ att vi bygger ett livskraftigt samhälle.

En ledning som styr i blindo är inte en ledning.

Det är en förutsättning att de vakthavande i Riksdagen vet var de befinner sig och vart de är på väg. Det är inte trovärdigt att gissa sig fram genom den politiska skärgården i förhoppningen att kortsiktiga kursändringar styr fartyget Sverige klart från eventuella grund.

Jag kräver förändring den 9e September!

För mig är det en självklarhet att:

– Långsiktig infrastrukturspolitik byggs på verkligheten

– Kritiskt pröva samhällsnyttan av kostnadskrävande projekt  
( NEJ till: Höghastighetståg & Horsstensleden )

Skydda Stockholms stadsbild mot den nya rivningsvågen

Din rätt till Ditt eget liv är lika stor som Din rätt till Din död

Jag är mycket tacksam för medlemmarnas förtroende och för möjligheten att få lov att kandidera för Medborgerlig Samling till:

– Riksdagen ( Plats: 44 )
– Stockholms Läns Landstingsfullmäktige ( Plats: 4 )
– Huddinge Kommunfullmäktige ( Plats: 1 )

Det är min förhoppning att långsiktigt få möjlighet att göra verklighet av de förslag till utvecklad infrastruktur som jag har varit med och ta fram.