Kategori: MEMES


Är Annie Lööf en strateg av rang eller är hon bara utsvulten?Stödjer DU maktka(MP), Annies (C)upe de grace och (S)(V)ag tolkning av asylrätten?

Inte?

Är Annie Lööf en strateg av rang eller är hon bara utsvulten?

Genom att under lång tid flirta med Löfven och spräcka alliansen har hon navigerat Centern till att bli ett möjligt stödhjul för Socialdemokraterna de kommande fyra åren.

Ge Annie möjligheten att stilla sin hunger redan idag, skänk en högersko:

Centerns Partikansli
Att: Annie Lööf
Box 2200
103 15 Stockholm

Och glöm inte att rösta:

– Kräv förändring den 9e September 2018!#BörjaTuggaAnnie #EnSkoTillAnnie #MEDval18

Normaltiden – en avspegling av verkligheten.

Normaltiden – en avspegling av verkligheten.

Behåll vedspisen och använd EU-direktivet som tändpapper!

EUs ekodesignkrav innebär att de pannor och kaminer som tillverkas och säljs efter 1 /1- 2022 respektive 2020 måste uppfylla de beslutade EU-kraven gällande hög effektivitet och låga utsläpp av hälsoskadliga ämnen.

Det är i sig ingenting konstigt, det handlar om nytillverkning.

Så frågan har egentligen gått från att vara en självklarhet, till att infekteras av myndighets- och politisk aktivism.

Regeringen har insinuerat att det är Boverket som tolkat sitt uppdrag och regler, vidare att det är Boverket som inte varit tydliga i sin kommunikation.

Under dagarna som har passerat, har det emellertid visat sig att det är regeringen, som i sitt regleringsbrev 2017 ger Naturvårdsverket i uppgift att :
”…Naturvårdsverket ska, efter samråd med SMHI, kartlägga utsläppen från småskalig vedeldning och utreda hur stora utsläppsminskningar som samlat krävs för att preciseringarna i miljökvalitetsmålet Frisk luft ska kunna nås. Analysen ska omfatta behovet av utsläppsminskningar från småskalig vedeldning samt vilken roll ytterligare minskningar från andra källor kan spela. Särskilt fokus bör läggas på utsläpp av bens(a)pyren, partiklar (PM2,5) och sot. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Miljö- och energidepartementet) senast den 30 november 2018…”

Det uppdraget utökas i december 2017 till att även inbegripa möjligheten att inrätta en skrotningspremie, och hur att utforma detta styrmedel.

En skrotningspremie som man nu förhoppningsvis skrotat.

Regeringen skyller på EU när det gäller direktivet, som inte har något med existerande rumsvärmare att göra, vidare att det är Boverket som tolkar och kommunicerar på ett mindre tydligt sätt.

Sorgligt, detta är vårt lands ledning, och dess tjänstemän, som skyller på varandra, den ena handen vet inte vad den andra gör, och det var hela tiden någon annan som…

Förvaltningskrisen är ett fullbordat faktum och bristen på ett klart och tydligt politiker- och tjänstemannaansvar hjälper inte upp situationen.

Man verkar inte vilja se helheter, inte sätta upp gemensamma mål som alla förväntas arbeta mot. Regeringen är inne och detaljstyr utan att ens försöka skapa sig en helhetsbild av hur förslagen, eller direktiven kommer att interagera.

Det råder dessvärre en generell brist på trovärdighet, långsiktighet och hållbarhet i svensk politik. Avsaknaden av helhetssyn, och vilja därtill, är direkt skadlig för samhällsutvecklingen.

Den 9e september kräver vi förändring, ett hållbart samhälle byggs på långsiktighet, trovärdighet och framför allt helhetssyn.

#MEDval18 #SVpol #Vedspisupproret

Förvaltningskrisen i Sverige är ett faktum.

Idag kan vi i tidningarna läsa:

Sydsvenskan: ”…Antalet pensionärer i Sverige som lever under EU:s relativa fattigdomsgräns har ökat kraftigt…” ( https://www.sydsvenskan.se/2018-02-05/antalet-pensionarer-i-sverige-som-lever-under-eus-relativa-fattigdomsgrans-har-okat-kraftigt-battre-pensioner-maste-bli-en-viktig-fraga-i-valrorelsen )

Expressen: ”…Dan Eliasson får behålla jättelönen…” ( https://www.expressen.se/nyheter/dan-eliasson-far-behalla-jattelonen-/ )

Statens prioriteringar skaver, eller kanske inte så mycket statens prioriteringar som våra folkvaldas dito.

Hur man kan tillåta sig att bära en syntetisk naturkatastrof under armarna.
Vari ligger hållhaken?

Hur kan man skydda en person, som på ett mycket kapabelt sätt raserat det svenska folkets förtroende för, hitintills, tre myndigheter?

Hur kan man tillåta att våra samhällsbyggare, våra pensionärer, får lida av våra folkvalda oförmåga att prioritera?

OM det är att ta ansvar, så är det nog precis det man gjort även i pensionsfrågan.

Pensionssystemet har havererat. – Kräv förändring den 9e September!

För att ta ett helhetsgrepp på systemet och skapa en grunden för ett långsiktigt hållbart pensionssystem vill Medborgerlig Samling se:

– kraftigt sänkta skatter för dagens pensionärer.
– successivt ökade avsättningar till individuella pensionskonton (PPM) tills de uppgår till 10,71% av bruttolönen.
– intjänandetaket ska höjas kraftigt.
– alla inbetalningar ska stanna i pensionssystemet.  (ett självklart krav)

Det innebär :
* ett snabbt lyft för dagens fattiga pensionärer
* bra pensioner för morgondagens pensionärer

Bättre pensioner är en valfråga, och MED driver den!

Det är med långsiktigt trovärdiga och holistiska förslag vi kan lägga grunden för ett hållbart samhälle. Det vill säga – MED är ett hopp för framtiden. Både den omedelbara och den kommande.

#MEDval18 #SvPol #Pension #ÄldrePol #Valfråga #Val2018

#Stoppagrundlagsändningen

Regeringen har lagt ett förslag på en grundlagsändring av yttrandefrihetsgrundlagen och tryckfrihetsförordningen. (Regeringens proposition 2017/18:48)

Ett livsfarligt steg mot censur, och ett hot mot demokratin i Sverige.

Sverige har en REGERING, som håller på att införa CENSUR.

Är DET rättssäkert?

Är DET trovärdigt?

Den 9e september kräver jag förändring!

#medval18 #SvPol #censur #demokrati
#stoppagrundlagsändringen

Nästa sida →