Återskapat inlägg: Inför registrering av biometriska data

Välfärdsstatens förmåga att stå emot organiserad systematisk ekonomisk brottslighet och brott mot välfärdssystemet sviktar betänkligt.

Medborgerlig Samling anser att biometrisk passkontroll bör introduceras på flygplatser och vid andra gränskontroller.

Biometri och DNA ska användas i brottsbekämpningen för att bidra till fastställande av identitet. Vidare skall biometrisk ID-registrering av asylsökande och anhöriginvandrare införas. Om sådan registrering inte tidigare gjorts ska den göras senast vid eventuellt avvisningsbeslut.

Gå in på Facebook och rösta och kommentera på Medborgerlig Samling – Stockholm Syd sida:(https://www.facebook.com/MED.StockholmSyd/)
Läs gärna mer i MEDs rättspolitiska och migrationspolitiska program :

https://www.medborgerligsamling.se/var-politik/migration/
https://www.medborgerligsamling.se/v…/trygghet-och-sakerhet/

#Svpol #MEDval18 #SäkPol #MigrPol #biometri

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.