Var blev trovärdighet, hållbarhet, rimlighet av?

I går skrev flera stora tidningar som Socialstyrelsen rekommendation att Hälso- och sjukvården inte bör erbjuda screening för prostatacancer på grunden att nyttan ”…inte tydligt överstiger de negativa effekterna på befolkningsnivå…”

Det är ett intressant uttalande, speciellt om det vägs mot andra myndigheters agerande i hälsofrågor.

Exemplet där 1000 beräknade för tidiga dödsfall per år ligger som del orsak till varför Naturvårdsverket och Boverket tillsammans med sittande regering verkat för avvecklandet av svensk beredskap, ett kulturarv, en trygghet och skydd vid oförutsedda händelser.

Hur bedömer myndigheterna de negativa effekterna på befolkningsnivå av förslagen om nyinstallationsförbud samt skrotningspremie?

Var blev trovärdighet, hållbarhet, rimlighet av?

Det är något som verkligen skaver i myndigheternas agerande, förvaltningsförfallet är ett faktum. Bristen på helhetssyn och avsaknaden av förståelse för konsekvenserna av de beslut man fattar är minst sagt anmärkningsvärd.

Den 9e september har DU möjlighet att kräva förändring!

Ett hållbart samhälle byggs på holistiska och långsiktigt trovärdiga förslag.

Socialstyreslens rapport: (http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2018/2018-2-13/)

Regeringens Regleringsbrev för Naturvårdsverket: (https://www.esv.se/statsliggaren/regleringsbrev/?RBID=18697)
”…Naturvårdsverket ska inom ramen för uppdraget lämna förslag till etappmål för att minska påverkan på luftkvaliteten av småskalig vedeldning. Naturvårdsverket ska även se över möjligheten att med ekonomiska styrmedel minska påverkan på luftkvaliteten av småskalig vedeldning, exempelvis genom en skrotningspremie för de vedpannor som inte uppfyller gällande regler, och hur sådana styrmedel kan utformas…”

Trovärdigt?
Hållbart?
Rimligt?

#SvPol #MEDval18 #Valfråga #Val2018 #ProstataScreening#VedSpisUpproret

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.