Kommun, Landsting & Riksdag

”…En del människor byter parti för sin övertygelses skull.
     Andra byter övertygelse för sitt partis skull…
                                                                      (Winston Churchill 1874-1965)
 

Nog för att det aldrig, eller i alla fall oerhört sällan, finns ett parti vars politik till 100% överensstämmer med din egen åsikt. I det politiska landskapet handlar det stundtals om att väga ont mot gott för att finna den politiska hemvist i vilken man känner att man passar in. Det finns givet även andra långsiktiga aspekter som väger in i valet. Rimlighet, trovärdighet och kort ock gott verklighetsanknytning.

Jag har lämnat det parti jag mer eller mindre varit trogen sedan födseln. Beslutet växte fram allteftersom bristen på trovärdighet, rimlighet och långsiktighet skapade stora svarta hål i den politiska verklighetsuppfattningen.

               ”…Att våga ändra åsikt visar att man är klokare idag än igår…”                                                                                                               (Winston Churchill 1874-1965)

Det har nog inte undgått någon i mitt flöde att jag ånyo har engagerat mig politiskt, denna gången dessutom helhjärtat och reservationslöst. Med målet och förhoppningen att få möjligheten och förtroendet att genomdriva Medborgerlig Samlings politik.
 
Varför ?
 
Jag vill om 30 år kunna säga att jag stod upp för det jag tror på, det är trots allt bara döda fiskar som följer med strömmen.
 
Jag vill se alla minerade frågor desarmeras. Det finns inga ämnen så tabubelagda att det inte skall gå att diskutera dem och finna långsiktigt trovärdiga lösningar på dem. Jag vill se en revitalisering av demokratin, den svenska demokratin skall vara en meritokrati och ett utökat tjänstemannaansvar tillika politikeransvar är en självklarhet.
 
Personligen brinner jag för infrastrukturen, och av förklaring anledning även för sjöfarten. Jag anser att MED med sin helhetssyn på samhället har förutsättningarna att identifiera samhällets behov och därigenom även de uppgraderingar och utbyggnationer av infrastrukturen som är långsiktigt nödvändiga. Det är så vi skapar en stabil grund för hela samhället att växa på.
 
Långsiktigt trovärdiga infrastruktursatsningar ska prioriteras för en hållbar framtid. Förebyggande underhåll och genomtänkt utveckling av befintlig infrastruktur är självfallet instrumentellt i de långsiktiga satsningarna. Men vi måste lämna dagens politik som präglas av ett lappande och lagande bakom oss.
 
Medborgerlig Samling har gjort ett varaktigt avtryck i opinionen och växer sakta men säkert. Med tilltagande synlighet kommer även MEDs avtryck i opinionen öka.
 
Det är idag 198 dagar kvar till valdagen och många opinionsmätningar väntar under året.
Det är emellertid bara den stora opinionsundersökningen den 9e September 2018 som är av långsiktig betydelse.

Den 9e September kräver MED förändring!

Svensk politik skall vara byggd på en helhetssyn, på långsiktighet, på trovärdighet.
Det är så MED vill bygga ett hållbart samhälle som klarar framtidens påfrestningar.
 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.