Några tankar om valet, livet och politiken… In Swedish !

Om några timmar är det så valdag.
Och ledarna för de kommande 4 åren skall utses. 
Till en början trodde jag det skulle bli en intressant valrörelse, men jag måste säga att
det än en gång bevisades att det enda av de två ”blocken” som har en god planering inför nästa mandatperiod är Alliansen.

Jag tycker det är skrämmande att se att de RödGröna ständigt återfaller till skrämselpropaganda !? 
Jag dessutom inte förstå hur man tänker när man anser att det är bättre att importera kol och oljekraft än satsa på kärnkraften. Varför påstår jag nu att de RödGröna anser det, jo…
Med tanke på att Sverige trots allt ligger i Nordeuropa, varför solcellers effektivitet i förhållande till nödvändig yta kan ifrågasättas. Vindkraft är en underbar lösning, om det bara blåste tillräckligt. Nog för att man kan ha motvind medan man går runt ett helt kvarter i Karlskrona, men jag tror inte det är riktigt det som avses med stadig vind. Så har vi vattenkraft, som också är en underbar förnyelsebar energikälla, frågan är bara ifall alla Norrländska älvar skall tas i anspråk för vårt energibehov ?
Alltså, med den RödGröna kursplaneringen kommer Sverige bli storimportör av elektricitet, men målet var ju att vi skulle exportera, eller hur !? 
Det sägs att vi här i Sverige har en stor kunskap på bland annat kärnkraftsområdet.
Jag har ett vagt minne av att Svenska experter bland annat var i Ignalina i Litauen och assisterade vid kärnkraftverket där. Så öppnandet för möjligheten att utveckla kunnandet och modernisera våra egna reaktorer anser jag vara oerhört viktigt. Det kan till och med leda till att vi kan bidra till Europas om inte hela världens utveckling. Det finns forskning på bland annat reaktorer med en halv kritisk massa. Det innebär att kärnreaktionen hålls vid liv utifrån, och fortfarande ger ett positivt utbyte. Så om man bryter tillförseln av neutroner så bryts processen, kärnreaktionen stannar. Det vill säga, att en härdsmälta mer eller mindre är en omöjlighet.

Dessutom kan den typen av reaktorer drivas på slutprodukter från andra äldre typer av reaktorer. Med andra ord, en reaktors skräp, blir en annans bränsle, och i processen så minskas halveringstiden avsevärt. 
Detta är att jämföras med andra fossila bränslen så som kol och olja, där restprodukterna försvinner ut i atmosfären, och frågan är om det är ett bra ställe att lagra dem på ?
Från en kärnreaktor får vi ett radioaktivt avfall, men det är hanterbart, och det är dessutom den enda restprodukten vi får. 
Betänk nu också att de RödGröna talar om solidaritet, om att ta ansvar för kommande generationer, och för våra grannar nära och lång borta. 

Vad betyder ordet solidaritet… 
Solidaritet (av latinets solidum, hela summan, kapitalet) innebär att kollektivt och gemensamt ta ansvar för något, inbördes gemenskap, att i egenskap av del av en grupp verka hänsynsfullt utan egenintresse för denna grupps bästa.( Saxat från Wikipedia )

Jag kan inte komma på något bättre sätt att vara Solidarisk med vår omvärld än att tillåta vidare forskning på ämnet kärnkraft. En forskning som förhoppningsvis kan leda till att vi kan hjälpa våra medmänniskor genom att omhänderta deras kärnavfall, som i sin tur blir våra reaktorers bränsle. Och dessutom kan vi i det läget exportera elström, som förhoppningsvis resulterar i att länderna i vår omgivning kan dra ner på sin kol och oljekraft. Vi känner oss säkrare, och miljöpåverkan blir mindre.
Som en liten fotnot undrar jag lite över en sak som bland annat Mona Sahlin har uttryckt, hon menade att Moderaterna är ett millionärsparti. Jag misstänker att de flesta inser absurditeten i det uttalandet. Men om du som läsare inte gör det, så skulle jag uppskatta om du kunde hålla ögonen öppna efter mina miljoner, för jag måste ha förlagt dem någonstans, måste faktisk tillstå att jag inte har något minne av dem över huvud taget. Men om det nu är så det är att man måste vara millionär för att vara Moderat, så dikterar logiken att måste jag ha förlagt dem. 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.