Återskapat inlägg: Bevara Blasieholmen – flytta Nobelbygget

Det är helt enkelt galet ur en demokratisk synvinkel att genomföra bygget mot stockholmarnas uttryckliga vilja. Blasieholmen utgör en unik miljö, ett kulturarv som är synonymt med bilden av Stockholm som en sjöfarts- och skärgårdsstad. Ur en arkitektonisk synvinkel kan knappast ett kärnkraftverk i mässing sägas bidra till det än mindre smälta in i stadsbilden.

Medborgerlig Samling (MED) kommer på Nobeldagen, nu på söndag, att medverka i protesten mot det planerade Nobel Center på Blasieholmen i Stockholm.

Det planerade Nobel Center ute på Blasieholmen har varit starkt omdiskuterat. Byggnaden är stor, passar inte in på platsen och medför att kulturhistoriskt värdefulla miljöer förstörs. MED har tagit tydlig ställning mot planerna som genomdrivs med stöd av Stockholms Stad.

I samband med Nobeldagen kommer MED att medverka i den storademonstrationen mot byggplanerna. Protesten genomförs i anslutning till Nobelmiddagen, utanför stadshuset i Stockholm.

– Att genomdriva detta bygge mot stockholmarnas uttryckliga vilja är rent galet. Nobels varumärke kommer att skadas och det är någonting som både Stockholms stad och Nobelstiftelsen borde fundera över, säger Christopher Frantz från MED Stockholm.

Tid: 10 december kl 17.45

Plats: Stadshuset, Hantverkargatan 1, Stockholm

Välkomna!

För mer information:

Christopher Frantz, Medborgerlig Samling Stockholm,
christopher.frantz@medborgerligsamling.se
070-220 37 37

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.