Nystart i mitt politiska engagemang !

Det som skrämmer mig mest med Sverige är inte de förhållanden vi numera dagligen kan läsa om i media, utan bristen på handling från våra folkvalda.

Det är bra fantastiskt att vi med så många ”ISM’er”, både religiösa och politiska för att inte tala deras utknoppningar, inte kan producera någon som kan komma med en originell tanke.
Varje åtgärd är bara en reaktion på någonting som redan har inträffat och utgör i bästa fall ”brandsläckning”.

Det dras i olika riktningar för regionell, nationell, politisk, till och med individuell vinst.
Jag är inte så arrogant att jag hävdar att jag ensam har lösningen eller vägen framåt, men jag vet att det vakuum som nu råder minst sagt lämnar övrigt att önska.

Vi måste ompröva grunden för samhället för att komma ut ur detta träsk som vi själva har försatt oss i.

Det är ett träsk av skeva rättigheter och individualism på bekostnad av omgivningen och det gemensamma goda, det är ett träsk av brist på ansvarstagande och total oförståelse för konsekvenser av tidigare handlingar.
Det är ett träsk bestrött av mossigt politiska stenstoder, som sjunkit så djupt ned i träsket att de står där de står och kan med stor sannolikhet inte annat.
Det är ett träsk där öar av vidsynta medborgare försöker leva upp till sina skyldigheter, bidra till det gemensamma goda genom att ta ansvar, lyfta problem och skapa lösningar för framtiden.
Det är ett träsk där ovan nämna öar sakta dränks av det murriga vatten som utgör det politiskt korrekta och väl invanda och i sammanhanget intetsägande där obekväma och obesvarade frågor flyter omkring och sakta förgiftar träsket och dess innevånare.

För framtiden behöver vi hitta gemensamma mål och samarbeta för att nå dem. Det är bara med acceptans av skillnader och individuella skyldigheter samt förståelse av de gemensamma målen som vi kan gå vidare.
Det finns ingen enskild grupp människor eller några enskilda individer som har svaren på de frågor vi måste ställa oss. Men vi har alla en del av pusslet, för att få det rätt!

Jag har valt att engagera mig i politiken igen, och jag hoppas på att få möjligheten och förtroendet att företräda Medborgerlig Samling(MED) i valet 2018.

Som många vet, har jag sedan jag blev röstberättigad, eller egentligen långt dessförinnan, upplevt att Moderaterna var mitt parti.
Många vet också att jag med allt annat än förtjusning sett på när det politiska etablissemanget, Moderaterna inkluderade och i gott sällskap, flytt ifrån och de facto själva skapat många av de problem vi ser idag genom ogenomtänkta och kortsiktiga beslut.

För framtiden och för att skapa stabilitet i samhället genom rationella och långsiktiga lösningar så är det min övertygelse att ovan nämt träsk behöver dikas ur.
Jag har haft ögonen på MED sedan 2016 och upplever att den politik som utvecklas och tar form genom medlemmarnas gemensamma arbete är ett mycket bra exempel på vad som kan åstadkommas när man arbetar tillsammans.

 

Christopher Frantz

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.