Förvaltningskrisen i Sverige är ett faktum.

Idag kan vi i tidningarna läsa:

Sydsvenskan: ”…Antalet pensionärer i Sverige som lever under EU:s relativa fattigdomsgräns har ökat kraftigt…” ( https://www.sydsvenskan.se/2018-02-05/antalet-pensionarer-i-sverige-som-lever-under-eus-relativa-fattigdomsgrans-har-okat-kraftigt-battre-pensioner-maste-bli-en-viktig-fraga-i-valrorelsen )

Expressen: ”…Dan Eliasson får behålla jättelönen…” ( https://www.expressen.se/nyheter/dan-eliasson-far-behalla-jattelonen-/ )

Statens prioriteringar skaver, eller kanske inte så mycket statens prioriteringar som våra folkvaldas dito.

Hur man kan tillåta sig att bära en syntetisk naturkatastrof under armarna.
Vari ligger hållhaken?

Hur kan man skydda en person, som på ett mycket kapabelt sätt raserat det svenska folkets förtroende för, hitintills, tre myndigheter?

Hur kan man tillåta att våra samhällsbyggare, våra pensionärer, får lida av våra folkvalda oförmåga att prioritera?

OM det är att ta ansvar, så är det nog precis det man gjort även i pensionsfrågan.

Pensionssystemet har havererat. – Kräv förändring den 9e September!

För att ta ett helhetsgrepp på systemet och skapa en grunden för ett långsiktigt hållbart pensionssystem vill Medborgerlig Samling se:

– kraftigt sänkta skatter för dagens pensionärer.
– successivt ökade avsättningar till individuella pensionskonton (PPM) tills de uppgår till 10,71% av bruttolönen.
– intjänandetaket ska höjas kraftigt.
– alla inbetalningar ska stanna i pensionssystemet.  (ett självklart krav)

Det innebär :
* ett snabbt lyft för dagens fattiga pensionärer
* bra pensioner för morgondagens pensionärer

Bättre pensioner är en valfråga, och MED driver den!

Det är med långsiktigt trovärdiga och holistiska förslag vi kan lägga grunden för ett hållbart samhälle. Det vill säga – MED är ett hopp för framtiden. Både den omedelbara och den kommande.

#MEDval18 #SvPol #Pension #ÄldrePol #Valfråga #Val2018

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.