Återskapat inlägg: Friskvårdsbidraget ska gälla även för ridning


Friskvårdsbidraget ska gälla även för ridning
Jag skriver idag i Länstidningen Södertälje om hur märkligt det är att ridningen är utesluten från friskvårdsbidraget. Det framstår bara som godtyckligt och som en följd av gamla fördomar mot ridningen som överklassnöje.

”Alla idrottsförbund som är anslutna till Riksidrottsförbundet har som ändamål att bedriva idrottslig verksamhet och därigenom utgör de en form av motionsidrott. Riksidrottsförbundet har tydligt uttalat att friskvårdsbidraget ska gälla alla idrottsförbund som är anslutna till Riksidrottsförbundet. Frågan är inte komplicerad, det handlar bara om att politiken ska få ändan ur.”

Medborgerlig Samling anser att det överlag är tokigt att politiker ska in och detaljstyra hur företag använder friskvårdsbidraget. Staten skall inte bestämma att en sport räknas med men inte en annan.

http://www.lt.se/opinion/debatt/friskvardsbidraget-ska-galla-aven-for-ridning

EDIT: Strålande nyheter ( 2018-01-15 )
Äntligen! – ridsporten friskvård – http://www.ridsport.se/Svensk-Ridsport/Nyheter/2018/01/ANTLIGENRidsportenfriskvard/

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.