Pensionen är en rättighet, inte ett bidrag.

Igår eftermiddag kunde vi i Expressen och Aftonbladet läsa om hur partierna i pensionsgruppen kommit överens om att ett tilläggsbelopp skall införas till garantipensionen. Vidare att taket för bostadstillägget skall höjas.

Man väljer således att ännu en gång lappa och laga systemet utan att ta tag i de underliggande problemen från vilka symptomen härrör.

Är det trovärdigt ? 
Är det hållbart ?
Är det rimligt ?

Det svenska pensionssystemet behöver en översyn i grunden, inget lappande och lagande kommer resultera i en stadig grund som säkerställer drägliga förhållanden för varesig nuvarande eller kommande generationers pensioner. Personligen anser jag dessutom att pensionens första tiotusen skall vara helt skattefria, varje månad.
Administration är ett stöd och hjälper, medan den svenska byråkratin stjälper !

Bättre pensioner är en valfråga, och MED driver den!

Den 9e september kräver jag förändring!

Expressen: (https://www.expressen.se/dinapengar/pension/pensionen-hojs-kraftigt-for-en-stor-grupp-aldre/)
Aftonbladet: (https://www.aftonbladet.se/minekonomi/a/Xwbw4r/mer-i-planboken-for-fattigpensionarer)

#Svpol #MEDval18 #Pension #ÄldrePol #Valfråga #Val2018

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.