Some vessels use the alternative COLREGs, go as close to other vessels as possible, so that you see them, it’s rule ( 19 ^ -1 )…

Media_httpdistilleryi_wkgfq

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *