A greyish morning, plenty of rain, 12C and S5…

Media_httpimagesinsta_ehcyf


Taken at La Pallice Oilterminal

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.