Beauty is to be found in some of the most unlikely places, even at an oilterminal.;-)

Media_httpimagesinsta_diush


Taken at Oiltanking

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *