Rösta för förändring den nionde september, skriv Medborgerlig Samling!

Medborgerlig Samling (MED) kommer sträva efter att få ut valsedlar till alla lokaler för förtidsröstning och den 9e september skall hela MEDrörelsen hänga på låsen till vallokalerna för att leverera valsedlar.

Men hur gör Du som väljare om du är snabbare än vi, om vi inte lyckats nå Din vallokal eller om det rent av är så att någon plockat bort MEDs valsedlar.

Det är enkelt, det enda du behöver göra är att ta en blank valsedel och skriva ”Medborgerlig Samling”.

Vill du läsa mer om oss, gå in på vår hemsida: https://www.medborgerligsamling.se/

Kräv förändring du MED och rösta den 9e september!

#MEDval18 #SvPol

Antaganden skall ej grundas på otillräckliga observationer

Det är intressant att följa med i mediabruset, hur pendlar svänger, hur kappor vänds. Hur sökandet efter gemensamma nämnare gör att både politik och journalistik blir allt mer homogen.
Det är nästintill skrattretande att följa mediahusens sökande efter en väg genom en mörklagd skärgård, hur även de politiska partierna söker väg utan att ha uppdaterade sjökort och i förekommande fall utan att ha en aning om var de befinner sig.

Jag har sett flera ”ledare” uttrycka behovet av stödröstande, vidare betona att ett ökande antal av ”väljarna” kan tänka sig att stödrösta för att rädda partierna kvar i riksdagen. Det kan nog tänkas vara ett så gott syfte som något, men varför?

Är den politiska åsikten hos en redaktion, eller en redaktör, så viktig att den skall få lov att styra dig i valet 2018?

Varför stödröstar vi?


Jag funderade igenom det för några år sedan, jag var som jag tidigare nämnt Moderat på den tiden.
KD hade vissa problem med väljarstödet redan då, och jag diskuterade med vänner och bekanta om att stödrösta på KD.
KD var på den tiden mitt andrahandsval, och det fanns en klar risk att KD skulle ”åka ut”.

Men efter att ha diskuterat det fram och tillbaka så kom vi fram till att det enda stödröstandet bidrar till är att vidmakthålla en ordning där minoritetsregeringar är regel snarare än undantag.

Makten, eller möjligheten att i riksdagen söka genomföra sin politik skall vara grundad på folkviljan.

All makt utgår från folket(ref), som vi alla vet,
även om vissa statliga mediahus(ref) har missat den lilla detaljen.

I år talas det talas vitt och brett om bortkastade röster. Finns det bortkastade röster.
Varför är den ena rösten mindre värd än den andra och varför skall vi med en dåres envishet hålla fast vid de sittande partierna. Senast idag(Expressen 2018-07-03) läste jag i en kvällstidning om hur viktigt det är de borgliga partiernas väljare börjar fundera över att stödrösta på Moderaterna.

Varför finns det ett egenvärde i att Moderaterna i valet blir näst största parti, varför skall du rösta på ett parti du inte egentligen ser som ditt eget för att åstadkomma det ?

Moderaterna är mitt andrahandsval, det skall erkännas, men inget i de utspel jag sett de senaste månaderna förändrar mitt beslut att lämna för engagemanget i Medborgerlig Samling. I mina ögon finns det bara ett parti som vill stärka individen, begränsa staten, vässa den, satsa på kärnuppgifterna och sänka skatten. Det partiet är det liberalkonservativa Medborgerlig Samling.

Vart fjärde år har vi i Sverige en folkomröstning, en folkomröstning som över åren reducerats till en ren skönhetstävling där partiledare söker övertrumfa varandras förslag på hur att göra det bättre. Ofta är förslagen tagna ur sitt sammanhang och utan att ha någon som helst verklighetsförankring. Men det kan både låta bra och se bra ut på pappret. Men många gånger blir resultatet efter 4 år i bästa fall ”en fingertutt”(ref).

Hade jag fått be Dig om något, så hade det varit att inte låta detta valet, 2018, bli en folkomröstning om den ena eller andra hjärtefrågan.
Läs på så mycket du kan och orkar, bilda dig en egen uppfattning om vilket parti som ligger dig närmast och viktigast av allt: gå och rösta! 

Vad du röstar på är i praktiken underordnat ATT du röstar, demokrati bygger på folkvilja.
– I en demokrati skall inte varesig vänstern eller högern diktera vad du bör rösta på, hur du skall tycka.
– I en demokrati bör alla partier eftersträva att söka väljarnas förtroende för den målbild de presenterar för samhället.
– I en demokrati bör stadsmedia hjälpa dig som väljare att skapa din egen uppfattning och således vara en trovärdig källa till information.
– I en demokrati skall ett val inte handla om taktikröstande eller enskilda hjärtefrågor.

Kräv förändring den 9e September!

I en demokrati är Din röst värdefull, i en demokrati är Din röst avgörande för de kommande 4 årens politik. I en demokrati skall partierna och politikerna söka stöd hos befolkningen, i en demokrati utgår all makt från folket!

Medborgerlig Samling vill ha ett samhälle där människor har mer makt över sina liv och pengar. Staten satsar på kärnverksamheten och skatten sänks. Staten ska vara stark där den behövs och hålla sig borta från områden som bäst hanteras av medborgarna själva utan statlig inblandning. Sverige kan inspireras av Schweiz!

Vi vill genomföra en stor renovering av hela statsapparaten och lägga ned onödiga myndigheter och ta bort bidrag så att människors egen initiativkraft stärks.

Därutöver vill vi få ordning på invandringspolitiken, med i praktiken ett asylstopp, och stå upp för västerländska värderingar och sekulär stat. Vi vill att lag och ordning ska återupprättas överallt. Vi vill även att skolan åter ska lära ut fakta.

Men sist men inte minst: Vi är en demokratirörelse! Vi vill kämpa för yttrandefriheten, stärka det personliga mandatet och ansvaret för politiker och tjänstemän, men också förnya demokratin genom att byta ut broilerpolitikerna. Vi har kandidater med yrkeserfarenhet!

Det är därför jag söker din röst, ditt förtroende, för att få representera dig i Riksdagen(44), Stockholms Läns Landsting(4) och i Huddinge Kommun(1).

Är du nyfiken på Medborgerlig Samlings politik finns det massor att läsa i våra politiska program: https://www.medborgerligsamling.se/politiska-program/ 

#politikerMEDyrke #MEDval18 #SvPol #MEDs_sjökapten 

Ha en riktigt skön midsommarafton!

Besöker man något av länets centrum idag så märker man snabbt att något är annorlunda, har apokalypsen gått förbi obemärkt?

Nej, vi firar midsommarafton, och för mig är det det är inte vilken midsommarafton som helst utan nästintill årsdagen för dagen när jag slutade knyta handen i fickan.

Det finns de som säger att nu vänder det, och det nog sant, men det hänger inte bara på jordaxelns lutning i år, utan det hänger även på Dig och Mig.
 
Går vi mot än mörkare tider, eller skall vi låta denna midsommaren, detta valåret bli början på något nytt.
 
Förra året engagerade jag mig för förändring, och sedan dess har jag fått möjligheten och förtroendet att kandidera för Medborgerlig Samling till Huddinge Kommun(1), Stockholms Läns Landsting(4) och till Riksdagen(44).
 
Det stundande valet, är mycket riktigt en folkomröstning, men inte på det sättet som flera av våra folkvalda partiledare utmålat det. För mig är det en folkomröstning:
 
för en stat som koncentrerar sig på sina kärnuppgifter
– mot identitetspolitik och tjänstemannaaktivism
för säkerställande av medborgarnas trygghet och säkerhet
– mot kortsiktighet och slöseri med offentliga medel
för att stärka individen i samhället och värna yttrandefriheten
 
Kräv förändring den 9e September !
 
Engagera dig !
 
Och en dag som denna, kanske det viktigaste:
 
Ha en riktigt Glad Midsommar !
 

Sänk skatten, vässa staten, få ekonomin att växa!

Debatten har inte förändrats speciellt mycket över årens lopp.

Margaret Thatcher, en politiker med yrke, höll ett tal vid det konservativa partiets partikongress 1983. Det är ett tal som jag mer eller mindre hade kunnat hålla själv idag och detta blir mitt bloggutkast till vad som kunnat utmynna i min version av det talet hade jag skrivit det själv.

Margaret Thatchers tal finns som länk nedan och min version är kraftfullt inspirerat av hennes.

I sitt tal sade Margaret att en av de stora debatterna i vår tid handlar om hur mycket av dina pengar staten skall spendera och hur mycket du borde få behålla för att spendera på din familj. Vår tid har bevisligen inte förändrats nämnvärt över årens lopp, den skulle rent av kunna ha stått still.

Margaret menade, precis som jag gör idag, att det är ett obestridligt faktum att staten inte har någon annan källa till pengar än det värde som dess medborgare skapar och de pengar som de tjänar.

Kort ock gott, vill staten spendera mer så måste den låna av medborgarnas besparingar eller genom att beskatta medborgarna mer.

Det är ett under att det fortfarande finns personer, politiker, som tror på att det är någon annan som betalar. Som inte förstår att denne ”någon” i själva verket är du, jag, vi, dvs. alla som betalar skatt. Det är ett under att det fortfarande finns personer och politiker som tror på att det finns offentliga pengar. Det finns inga andra pengar än skattebetalarnas pengar.

Vi kan inte uppnå ett större välstånd genom att hitta på fler och fler offentliga projekt oavsett hur gigantiska vi gör dem. Man blir inte rikare genom att beställa ännu ett checkhäfte från banken. Inte heller har någon nation blivit mer framgångsrik genom att beskatta sina medborgare utöver deras förmåga att betala.

Vi har en skyldighet att se till att var krona vi beskattar medborgarna på spenderas klokt och bra. Något som jag är övertygad om att även Gustaf Möller(1884-1970) glatt skulle skriva under på.

Speciellt som han tillskrivits citatet: 

”…Varje förslösad skattekrona är en stöld från folket…”

Att värna skattebetalarnas ekonomi och samtidigt slå vakt om statens kärnverksamhet, det är vår skyldighet. Två behov, mellan vilka det måste vara balans.

Hur trevligt skulle det inte vara, hur populärt, att kunna säga att vi skall spendera mer på ena eller andra.

  • Men någon måste hålla budgeten i balans.
  • Varje företag måste göra det.
  • Varje privatperson måste göra det.
  • Alla regeringar borde göra det.
  • Medborgerlig Samling går till val på att göra det.

Kräv förändring den 9e September!

Medborgerlig Samlings skattepolitiska program:

– https://www.medborgerligsamling.se/medborgerlig-samling-presenterar-skattepolitiskt-program-vill-ha-kraftigt-sankta-skatter/

Länk till Margaret Thatchers tal till den konservativa partikongressen 1983: https://www.youtube.com/watch?v=xvz8tg4MVpA
#politikerMEDyrke #MEDval18 #SvPol #MEDs_sjökapten

Vilken av följande politiska frågor tycker du är viktigast just nu ?

Lag & ordning eller Invandring eller Sjukvård eller Integration eller Ekonomi
eller Skola & Omsorg eller Miljö eller Äldreomsorg eller Jobb eller Försvar

Varför skall det handla om det ena eller andra ?

Självklart är valet 2018 en folkomröstning, men inte om varesig välfärd eller migration, ej heller om lag & ordning eller sjukvård.

Varför inte göra något drastiskt och droppa ”eller” den 9e September 2018.

Det värsta med politik är att, hur man än gör så ställer man människor och grupper mot varandra. Det går inte att komma ifrån. Politik handlar trots allt om prioriteringar och fördelning. Att lappa och laga utan en helhetssyn eller vilja att se helheten resulterar bara i att man i bästa fall lindrar symptom. Och däri ligger något av det jag ser på som ett problem i Sverige, eller är det utmaning vi skall kalla det numera, eller käbbel ?

Svensk politik har de senaste 50 åren, generellt, kännetecknats av en tydlig avsaknad av långsiktighet, det är ett lite slitet ord, men ge mig en chans att förklara. Sverige satsade hårt på att rädda varvsindustrin, minst lika hårt på att premiera fordonsindustrin. Andra exempel är Miljonprogrammet, Kärnkraftsfrågan & Bankkrisen. Sverige har satsat enorma summor på prestigeprojekt som ser rysligt bra ut på pappret, men som inte håller för tidens gång och granskning.

Givet är det lätt att kritisera när man har förmånen att kunna bedöma resultatet av tidigare satsningar en massa år senare.  MEN, de exempel jag tar upp är reaktioner på att något har inträffat. Det är nästintill en fråga om hönan och ägget, men de senaste 50 åren har svensk politik handlat om att reagera. Det råder däremot en brist på agerande.

Vart är Sverige påväg, hur ser vi på och hur vi önskar att våra barn och barnbarns Sverige skall se ut och fungera ?

För mig är det en förutsättning att man vet var man befinner sig, nästa steg är att sätta ett långsiktigt mål. Därefter genomföra en kursplanering, så att man styr mot målet utan att gå på de politiska grynnorna på vägen. Politik kan inte vara 3 årig oräknat valfläskåret, det ger ingen som helst långsiktighet, även om det kanske ser bra ut i valrörelsen.

Det handlar i och för sig inte bara om att veta var man är, vart man är på väg och hur man tar sig dit. Det handlar också om att veta vad man har för målsättning, hur man tänker sig uppnå målet och vad man har för resurser för att genomföra det man tänkt sig. Kort och gott: Mål, Metod och Resurs.

Dessutom sägs det ibland att man skall ha ett övergripande varför, ett ”Why”, alltså varför finns man till som organisation, företag och/eller vad har man för syfte med sin existens. Mycket av detta tänker vi inte ens på utan det sker omedvetet. Men vad händer om vi förlorar vårt ”varför”, när vi är oklara över våra mål, letar efter metoder att dölja att vi inte vet var vi är och utnyttjar resurser vi inte har. Är det då man blivit etablerad politiker?

För strax över ett år sedan slutade jag knyta näven i fickan.
För strax över ett år sedan avslutade jag mitt medlemskap i Moderaterna.
För strax över ett år sedan engagerade jag mig för förändring, och blev medlem i Medborgerlig Samling(MED).
Jag har sedan dess haft förmånen att tillsammans med många #politikerMEDyrken arbeta med partiets politikutveckling.

Den 9e September kräver jag förändring,
Den 9e September kan du kräva förändring,
Den 9e September är det ditt engagemang, din röst som avgör Sveriges framtid.

Engagera dig för förändring och kom MED du också!

Medborgerlig Samling har presenterat ett övergripande idéprogram, samt sakpolitiska program för:

Demokratipolitik
Försvarpolitik
Integrationspolitik
Marknadspolitik
Migrationspolitik
Miljöpolitik
Rättspolitik
Skattepolitik
Skolpolitik
Universitets och Högskolepolitik

Därtill en skuggbudget värdig en opposition.

Politik handlar om prioritering och fördelning, och det är omöjligt utan att ställa grupp mot grupp.

Därför anser jag att valet 2018 måste få lov att bli en folkomröstning:

för en stat som koncentrerar sig på sina kärnuppgifter
mot identitetspolitik och tjänstemannaaktivism
för  säkerställande av medborgarnas trygghet och säkerhet
mot kortsiktighet och slöseri med offentliga medel
för att stärka individen i samhället och värna yttrandefriheten

#politikerMEDyrke #MEDval18 #SvPol #MEDs_sjökapten